TENACI

Plaatsbeschrijvingen met oog voor bouwkundig detail

ons concept

CONCEPT

TENACI is een jonge onderneming die efficiënt inspeelt op de tekortkomingen van de traditionele plaatsbeschrijvingen, die worden opgemaakt vóór aanvang van veelal ingrijpende bouwprojecten.

Uiteraard kunnen deze ook dienstig zijn bij aanvang/einde huur.

De traditionele plaatsbeschrijving, bestaande uit tekst en beperkt fotomateriaal, heeft in heel wat gevallen een subjectieve ondertoon. Dit is te wijten aan het ontbreken van essentiële informatie van de desbetreffende plaats.

Door een complete en objectieve fotoreportage te maken - met belangrijke bouwkundige elementen indachtig - worden verkeerde interpretaties en discussies in latere stadia vermeden.

Opmaak

Onze mensen, met een bouwkundige achtergrond, maken een fotoreportage met oog voor - kritieke - bouwkundige details. Benevens wat zichtbaar is in de fotoreportage, geven wij ook aanvullende bemerkingen zoals bvb. slepende deuren, … Door een complete en objectieve fotoreportage te maken - met de belangrijke bouwkundige elementen der uit te voeren werken indachtig - worden verkeerde interpretaties en discussies in latere stadia vermeden.


Aanlevering

De plaatsbeschrijving wordt gestructureerd aangeleverd aan alle protagonisten (bouwheer, aannemer, omwonende, …), zodat men op een efficiënte manier de locatie van de foto’s kan terugvinden.


Adres


Huiseplein 6, 9750 Huise - België

Telefoon


+32(0)478690393